top of page
49175 PSD headerbeeld_DLB.jpg

AANJAGER VAN VERNIEUWING

ONS VERHAAL

Onze wereld verandert. Sommigen gaan erin mee. Anderen kiezen voor weerstand.

Feit is dat we de wind niet kunnen sturen. Maar de richting van de zeilen wel.

Dat biedt perspectief. Er ís perspectief. En als De Land Bouwers willen we boeren dat vertrouwen bieden. 

Door naar elkaar te luisteren. Maar ook door de mouwen op te stropen en concrete oplossingen aan te reiken.
Ja, dat vraagt wat van ons allemaal. De wil om anders te durven denken. Om het grotere plaatje te kunnen zien.

Onze wereld verandert. Of je het nou wilt of niet. Hoe precies kan niemand ons vertellen. Ook wij hebben niet alle antwoorden.

Maar als we samen bereid zijn om de landbouw opnieuw uit te vinden… dan is er een toekomst voor de boer van vandaag.

ONZE PIJLERS

1. VERANDERING

 • Onderzoeken welke veranderingen nodig zijn om doelstellingen te behalen

 • Bij (agrarische) bedrijven veranderingen bewerkstelligen, evalueren en gebruiken als input voor beleid en regelgeving

 • Stimulering van verandering: wat is er nodig voor een boer om structurele verandering door te voeren, focus op verdienmodel

 • Faciliteren van verandering: hoe kunnen overheden of organisaties de verandering faciliteren

ONZE PIJLERS

2. NIEUWE SAMENWERKING

 • Vernieuwde vormen van samenwerking

 • Afgebakende gebieden

 • Veilige omgeving

 • Integraal

 • Gewoon doen

 • Inrichten kennisteam

O.a. in gebiedsproces tussen overheden, agrariërs, TBO's en bedrijven

ONZE PIJLERS

3. INSPIRATIE

 • Agrarische sector

 • Overheden

 • Consument

 • Jeugd

 • Delen van kennis

 • Bewustwording

 • Educatie

MIDDEN-BANNERjpg.jpg

Ben jij bereid de landbouw opnieuw uit te vinden?

OVER DE LAND BOUWERS

Wij zijn De Land Bouwers. Misschien ken je ons als Mineral Valley Twente. Voorheen focusten we ons op een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen. Ons doel vandaag de dag?

De transitie naar een duurzaam landelijk gebied versnellen. Om zo de agrarische ondernemer een perspectief te bieden. Want er ís perspectief.

Dat kunnen we niet alleen. Samen met zo'n 50 stakeholders willen we het verdienmodel van de agrarische ondernemer waarborgen. En maatschappelijke vraagstukken oplossen. Daarin blijven we zelf altijd onafhankelijk en neutraal. We kiezen geen kant, maar zijn juist de verbinder zijn tussen alle verschillende partijen. 

Hoe? Door het gesprek aan te gaan. Echt naar elkaar te luisteren. Maar ook door daadwerkelijk aan het werk te gaan. Met praktijkpilots bijvoorbeeld. Zo ondersteunen we het vernieuwingsproces. Geven we ons geloof handen en voeten. En bieden we de boeren perspectief.

ONZE STAKEHOLDERS

BLIJF OP DE HOOGTE

Kaartje.jpg

BENIEUWD NAAR ONS?

LATEN WE
EEN KOP KOFFIE
DRINKEN.

We gaan graag in gesprek met partijen die ons gedachtegoed delen. Anders durven te denken.

Het grotere plaatje kunnen zien. Benieuwd wat

we voor elkaar kunnen betekenen? Laat van je horen. Zetten wij de koffie vast klaar.

eric.png
bottom of page