top of page
MIDDEN-BANNERjpg.jpg

NIEUWS

Mineral Valley Twente presenteert versnellingsagenda onder nieuwe naam

Dat de agrarische ondernemer voor uitdagingen staat, weet Mineral Valley Twente als geen ander. Waar de stichting zich eerst voornamelijk richtte op een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen, wil ze nu vooral de transitie naar een duurzaam landelijk gebied versnellen. Het doel: perspectief bieden aan boeren. Op maandag 28 november presenteert ze haar nieuwe versnellingsagenda aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gedeputeerde van de provincie Overijssel. Tegelijkertijd introduceert ze haar nieuwe naam en uitstraling.

 

 

Al sinds 2014 zet Mineral Valley Twente zich in voor de agrarische sector. “Mest was voor boeren toen het grootste knelpunt”, vertelt directeur Eric Kleissen. “Inmiddels zijn de uitdagingen veranderd. We hebben nu te dealen met maatschappelijk-brede opgaven. Stikstof, Natura 2000, biodiversiteit... noem maar op.” Met de jaren verlegde Mineral Valley Twente daarom haar focus. “De agrarische wereld verandert. Wij willen die transitie op een positieve manier ondersteunen, zodat het verdienmodel van de boer gewaarborgd blijft.”

 

Samenwerking

De uitdagingen in de agrarische sector hebben invloed op velen. Mineral Valley Twente werkt daarom samen met zo’n 50 stakeholders. “De provincie, waterschap, maar ook de Universiteit van Twente, Landschap Overijssel en ForFarmers. Het zijn uiteenlopende partijen. En dat moet ook, want we willen juist zoveel mogelijk verschillende verhalen horen.” De stichting vindt het echter belangrijk om een neutrale en onafhankelijke partij te blijven. “We willen geen kant kiezen, maar juist de verbinder zijn tussen alle partijen. Zo kunnen we alle kennis onderling delen.”

 

Versnellingsagenda

Mede dankzij de samenwerking met haar partners stelde Mineral Valley Twente haar nieuwe, meerjarige versnellingsagenda op. De thema’s water, bodem en verdienmodel agrariër zijn hierin leidend. “De agenda vormt de basis voor diverse praktijkpilots”, vertelt Eric. “We willen namelijk niet alleen het gesprek aangaan, maar ook echt de mouwen opstropen en concrete oplossingen aanreiken.” Met de praktijkpilots is de stichting van plan het vernieuwingsproces te ondersteunen.

 

Nieuwe naam

Met de versnellingsagenda slaat Mineral Valley Twente officieel een nieuwe weg in. “Onze huidige naam en uitstraling passen daar niet meer bij. Daarom hebben we die twee ook op de schop gegooid. 28 november is natuurlijk een mooie gelegenheid om deze met de buitenwereld te delen.” Rond 16.30 uur overhandigt de stichting de agenda aan minister Piet Adema en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Dezelfde middag wordt ook het nieuwe jasje van Mineral Valley Twente onthuld. “Al onze partners en andere geïnteresseerden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Wij kijken er enorm naar uit. Na maanden van voorbereiding kunnen we onze ideeën en inzichten eindelijk delen. Er zijn veel uitdagingen in de agrarische sector. Maar wij weten zeker: er is perspectief.”

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Sophie Groeneveld via info@mineralvalley.nl of 06-30141879.

bottom of page