top of page
MIDDEN-BANNERjpg.jpg

NIEUWS

De Land Bouwers biedt boeren perspectief door versnellingsagenda

Maandag 28 november was een spannende dag voor het voormalige Mineral Valley Twente. Niet alleen presenteerde ze haar nieuwe versnellingsagenda aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de gedeputeerde van de provincie Overijssel, ook de nieuwe naam en uitstraling deden hun intrede. De komende tijd vertaalt de stichting, onder de naam De Land Bouwers, haar plannen door naar zogeheten praktijkpilots.

 

Dat er behoefte is aan perspectief, bleek wel uit het aantal aanwezigen. De zaal bij ’t Hoogspel in Ambt Delden zat goed vol. Directeur Eric Kleissen nam de bezoekers mee in de plannen voor de komende jaren. Onderwerpen als stikstof, Natura 2000 en biodiversiteit passeerden de revue. Evenals de 50 stakeholders met wiens hulp de agenda werd opgesteld. Het doel van alle plannen? Het waarborgen van het verdienmodel van de agrarische ondernemer, concrete oplossingen aanreiken aan de provincie, handreikingen bieden aan LNV/het Rijk bij het ontwikkelen van het beleid én het verkleinen van de kloof tussen de overheid en de sector. De ambities zijn groot.

 

Positieve reacties

De aanwezigen reageerden enthousiast. Ook minister Piet Adema en gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher waren over de plannen te spreken. “Ik ben blij dat we samen de schouders eronder zetten”, vertelde Ten Bolscher. “Het boerenerf is niet het probleem, maar juist de oplossing.” Adema kon zich daarin goed vinden. “De uitdagingen in de landbouw zijn gezamenlijke opgaven. De agenda sluit perfect aan op wat er speelt in Den Haag.”

 

Nieuwe naam uitstraling

De presentatie van Kleissen eindigde met de lancering van de nieuwe naam en uitstraling. Ook daarop volgden positieve geluiden. “De naam staat voor vernieuwing”, vertelt Eric. “Perspectief. Het bouwen aan het platteland waar we allemaal zo trots op zijn. Als aanjager van vernieuwing geloven wij dat als we samen bereid zijn om de landbouw opnieuw uit te vinden, er een toekomst is voor de boer van vandaag.” Het nieuwe jasje van De Land Bouwers sluit daarmee naadloos aan op haar ambities.

 

Tot leven brengen

Het plan voor de komende vijf jaar ligt er. Ook over de uitvoering is nagedacht. Aan de hand van praktijkpilots wil De Land Bouwers de agenda tot leven brengen. “Met de pilots werken we aan praktische oplossingen voor diverse thema’s die de regio zelf heeft aangedragen”, licht Eric toe. “Denk aan de aanpak van nitraatuitspoeling, de omslag naar natuurinclusieve landbouw en het aanhaken bij en uitbreiden van KPI’s project Kringlooplandbouw. Andere suggesties zijn uiteraard ook van harte welkom.” Na een succesvolle introductie van de agenda staat het team van De Land Bouwers te popelen om aan de slag te gaan. “De basis is gelegd. Nu de uitvoering nog. Maar daar hebben wij alle vertrouwen in.”

bottom of page