top of page

Bijeenkomst Bermgras lab

De transitie naar een duurzaam landelijk gebied versnellen. Dat is ons doel. Hoe we dat behalen? In verschillende praktijkpilots brengen we ideeën, gedachten of kansen van de tekentafel naar de praktijk. Zo toetsen we of ze ook daadwerkelijk meer efficiëntie, rendement of reductie opleveren. De resultaten van één van die pilots - Bermgras lab - delen we op woensdag 10 mei graag met jou.


We kennen allemaal de grasbermen langs wegen en sloten. Maar wat gebeurt er met het maaisel nadat gemeenten deze bermen maaien? In 2018 startten we samen met Noaberkracht, de samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten Dinkelland en Tubbergen, de proeftuin Bermgras lab met als doelstelling om het bermmaaisel zo te bewerken dat het bijdraagt aan een gezonde bodem in de regio. Nu - zes jaar later - hebben we mooie stappen gezet, die we in andere praktijkpilots verder uitwerken. Tijdens onze bijeenkomst presenteren we samen met Noaberkracht de gemaakte stappen aan jou.

Minder kosten, betere bodem

Bermmaaisel wordt afgevoerd door de verantwoordelijke gemeenten. De afvoer en verwerking kost veel geld. Dat terwijl er in de landbouw juist behoefte is aan organische stof als bodemverbeteraar. Zo kwam de praktijkpilot Bermgras lab tot stand. Om te onderzoeken hoe we bermmaaisel kosteneffectief, maatschappelijk productief én circulair kunnen verwerken in de landbouwsector.

Meld je aan

Wil jij weten wat we in deze praktijkpilot hebben gedaan? En ben je benieuwd naar de ervaring van agrariërs die bermmaaisel al hebben ingezet als bodemverbeteraar? Kom dan naar onze bijeenkomst!


Datum: woensdag 10 mei 2023

Tijd: 09.30 – 13.00 uur

Locatie: Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo


Meld je aan vóór 8 mei 2023 via k.nijland@naoberkracht.nl. Zo weten wij hoeveel koffie we klaar kunnen zetten.


Tot dan!bottom of page