top of page

Een avond vol perspectief

Als boer sta je voor veel uitdagingen. We kunnen ons voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Juist daarom steken wij de handen uit de mouwen. Om te onderzoeken hoe het óók kan. Afgelopen woensdag bespraken we de resultaten van verschillende praktijkpilots samen met zo'n 70 bezoekers. Heb je het gemist? Lees hier de samenvatting.


Jaarlijks werken we aan meerdere praktijkpilots. In deze testcases brengen we ideeën, gedachten of kansen van de tekentafel naar de praktijk. Zo toetsen we of ze ook daadwerkelijk meer efficiëntie, rendement of reductie opleveren. En het belangrijkste: perspectief voor de boer. Afgelopen woensdag kwamen vier van deze pilots aan bod. Met waardevolle resultaten!


Eiwittransitie

Het telen van eiwit kan een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven. En de marktvraag is er. Maar projectleider Erik Koldewey van de provincie Overijssel gaf aan dat er ook uitdagingen zijn. Voornamelijk op het gebied van financiën (verdienmodel) én teeltkennis. Die uitdagingen gaan wij graag aan. In 2023 zetten we de praktijkpilot dan ook voort, waarbij er op 126 hectare eiwitrijke gewassen zoals veldbonen, lupine, erwten en soja worden verbouwd. Een mooie samenwerking met meer dan 60 telers en ketenpartijen!


Eiwit van Twents Land

Hoe kunnen we de aankoop van krachtvoer beperken door het aandeel eiwit van eigen land te verhogen en tegelijkertijd bijdragen aan maatschappelijke opgaven? In het project ‘Eiwit van Twents Land’ zoeken we het samen met een vijftal melkveehouders uit. Els Uijterlinde vertelde over de resultaten. Wat blijkt? De mengteelt maïs met stokbonen blijkt het minst effectief. Maar precisie beregenen - en dus een vochtige bodem - heeft een groot positief effect op het aandeel eiwit van eigen land. Els’ grootste advies: kijk op bedrijfsniveau hoe je kan zorgen dat water langer vastgehouden wordt.


Bodemboost voor Eiwit

Het effect van Myrazonit op de gewasopbrengst, het organische stofgehalte én de stikstofbalans: in deze pilot zochten we het uit. Marcel Rikmanspoel van Rikmanspoel Agro gaf aan dat de eerste resultaten perspectief bieden. Het gebruik van Myrazonit kan voor een agrarisch bedrijf met 40 hectare gras en 10 hectare maïs tot wel € 13.851,- per jaar opleveren. Zo verhoog je de gewasopbrengst en bespaar je op kunstmestaanvoer en mestafvoer. Naast het positieve bedrijfsresultaat draag je dus ook bij aan het beperken van de CO₂-footprint.


Optimaliseren Teelt Vanggewas

Wat is de beste methode en het beste moment om vanggewas onder te werken? Uit de resultaten van het project ‘Optimaliseren Teelt Vanggewas’ blijkt er nauwelijks verschil te zijn tussen het mechanisch (intensief met een frees of extensief met een schijveneg) en chemisch (glyfosaat) vernietigen van vanggewas. Wel zorgt het vroeg vernietigen van vanggewas in maart ervoor dat stikstof eerder beschikbaar komt, aldus Bob Keurentjes van ForFarmers. Bruikbare uitkomsten dus!

Meer weten?

Met de praktijkpilots blijven we zoeken naar een goed verdienmodel voor de boer. Niet alleen voor nu, maar ook in de toekomst. Deze resultaten zijn een mooi begin om op voort te borduren. Wil jij meer weten over de praktijkpilots? De presentatie van de bijeenkomst terugkijken? Of zelf een steentje bijdragen? Graag! Laat je horen via info@delandbouwers.nl.bottom of page