top of page

Ketenbijeenkomst Twentse Bouwboeren

Op 29 juni organiseert Twentse Bouwboeren de tweede ketenbijeenkomst voor regionale partijen uit de gehele keten; agro, bouw en opdrachtgevers. Heb je interesse en wil je meedoen en/of bijdragen aan deze bijeenkomst? Meld je dan aan!


Het project Twentse Bouwboeren

Het doel van het project Twentse Bouwboeren is het samenbrengen van boeren, verwerkers en bouwers om binnen een regionale keten zowel de teelt als de toepassing van biobased gewassen en bouwmaterialen te kunnen organiseren. De bijeenkomst wordt geleid door ketenregisseurs Janneke Paalhaar en Eric Versteeg. Het project is een initiatief van De Land

Bouwers, Waterschap Vechtstromen, Stichting Pioneering, de Rabobank en Building Balance.


Bijeenkomst 29 juni

Vanuit de verschillende sectoren gaan we verkennen waar we het komende jaar op in kunnen zetten. Welke teelten zijn interessant voor de landbouw? Welke producten worden interessant in de bouwwereld? Over welke volumes praten we? En wat zijn de opgaves voor de woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars? Hoe ziet dat er op korte, maar ook op lange termijn uit? En welke kansrijke combinaties zijn denkbaar als je productieketens gaat vormen?


Programma

We starten om 10 uur, locatie kantoor Dura Vermeer Bouw Hengelo, Bosmaatweg 60.

10.00 uur inloop met koffie/thee

10.15 uur welkom door Marieke Mentink van Dura Vermeer Bouw

10.30 uur drie korte presentaties vanuit de betrokken sectoren (agro, industrie, bouw)

11.00 uur inspiratie over kansrijke regionale ketens

11.30 uur brainstorm in groepen over potentiële korte en lange keten

12.30 uur terugkoppeling plenair

13.00 uur lunch


En daarna?

Op basis van de ideeën uit deze bijeenkomst willen we met een groep ondernemers aan de slag om gezamenlijk een plan uit te werken voor één of meerdere keten(s) voor biobased bouwmaterialen in Twente. Het resultaat zou een businesscase of voorstel kunnen zijn dat we na de zomer terugkoppelen. De keten Twentse Bouwboeren faciliteert dit proces met kennis en middelen. Wij kijken uit naar een bijeenkomst waarin we met een open en transparante houding van alle deelnemers tot nadere uitwerking van biobased keten in Twente komen.

bottom of page