top of page

Project Twentse Bouwboeren

Biobased bouwen

Verdienen door vezels verbouwen

De bodem- en waterkwaliteit verbeteren, bouwmaterialen produceren en een verdienmodel creëren voor de Twentse boer: het kan allemaal tegelijkertijd. Met biobased bouwen! Traditionele bouwmaterialen zijn namelijk goed vervangbaar door materialen uit landbouwgewassen. Deze biobased materialen zorgen - naast een extra verdienmodel - voor het reduceren van de stikstofuitstoot en het permanent opslaan van koolstof. Een duurzame keten tussen boer en bouw biedt daarmee perspectief voor de toekomst.

Ons doel

Twentse Bouwboeren ziet biobased bouwen als een kans voor het opzetten van een eerlijke regionale keten. Het team focust zich met dit project op het bij elkaar brengen van de agrarische sector en de bouw. In de duurzame keten wordt er regionaal gewerkt, regionaal toegepast én gunnen partners elkaar wat. Zo ontstaat er ook een eerlijke prijs voor de boer. En de impact op het milieu? Dat is met biobased bouwen ook aanzienlijk kleiner.

Wat is biobased bouwen?

Veelgebruikte bouwmaterialen van nu zijn de traditionele materialen als beton, steen, staal en aluminium. Biobased materialen worden uit landbouwgewassen gewonnen en zijn daarmee de tegenhanger van deze traditionele bouwmaterialen. De vezelhennep, stro en olifantsgras zijn goed te gebruiken als bijvoorbeeld bouwisolatie.

Goed voor de portemonnee en het milieu

In Twente kampt zowel de agrarische sector als de bouwwereld met forse opgaven. Beiden hebben te maken met de maatschappelijke druk op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Met het verbouwen van vezelgewassen voor bouwmaterialen brengen we deze twee sectoren samen. Zo verlaagt de stikstof-emissie en wordt de CO₂-emissie vervangen door CO₂-vastlegging. Dit heeft een positief effect op de water- en bodemkwaliteit. Samen kunnen de boer en de bouw met het opzetten van de keten dus niet alleen een extra verdienmodel creëren, maar ook bijdragen aan het milieu.

Duurzame keten

Om biobased bouwen tot een succes te brengen, is samenwerking tussen boer, bouw én Twentse gemeenten cruciaal. Met elkaar vormen ze een duurzame keten. Die ziet er zo uit: 1. De melkveehouder of akkerbouwer gaat gedeeltelijk over op het verbouwen van vezelgewassen. Een kleinschalig begin met één perceel maakt al verschil. 2. Nieuwe of opgeschaalde fabrieken zetten deze vezelgewassen om in bouwmaterialen.

3. Bouwers gaan met deze materialen aan de slag bij bijvoorbeeld renovaties, verduurzaming en nieuwbouw van woningen.

De agrarische sector

Voor de agrariër vormt het verbouwen van vezelgewassen voor bouwmaterialen een kansrijk alternatief voor een nieuw verdienmodel. Door de regels op het gebied van stikstof en bodem en waterkwaliteit staan boeren voor een uitdaging. Het verbouwen van vezelgewassen is dan een welkome oplossing. Bovendien is de opbrengst van het CO₂-certificaat voor de landbouw een aanvullende inkomensstroom. Ook kan de agrariër ervoor kiezen meer waarde toe te voegen in de keten door het product van het land zelf verder te verwerken. Zo creëren boeren onafhankelijkheid van opvolgende partijen in de keten.

De bouw

Het productieproces van de huidige bouwmethoden leidt tot een hoge CO₂-uitstoot, waardoor het CO₂-budget bij de huidige (nieuw)bouwopgave fors wordt overschreden. Dankzij biobased bouwmaterialen wordt deze uitstoot vervangen door vastlegging. In plaats van dat de productie van bouwmaterialen CO₂ uitstoot, leggen biobased bouwmaterialen namelijk CO₂ vast. Hierdoor kan de bouwsector zich beter houden aan het CO₂-budget.

De industrie

De veranderende wet- en regelgeving dwingt de productie van bouwmaterialen tot minder CO₂-verbruik. Dankzij biobased bouwen is daar prima aan te voldoen. Het vervangen van traditionele bouwmaterialen door biobased bouwmaterialen biedt zo kansen om de woningbouwopgave alsnog te realiseren.

Interesse?

Met biobased bouwen is kleinschalig te beginnen. Ben je geïnteresseerd om onderdeel te worden van dit project in Twente? Of heb je nog enkele vragen? Neem contact op met ketenregisseurs Janneke Paalhaar via janneke@rondeaarde.nl of 06-13525443 of Eric Versteeg via eric@perspectiefinontwikkeling.nl of 06-53387672.

bottom of page