top of page

Projectsamenvatting praktijkpilot Precisielandbouw

De ideale maaidatum bepalen. Als boer doe je het vaak op gevoel. Maar wat als drones en artificial intelligence helpen bij het maken van keuzes rondom precisiebemesting en maaien? Wij zochten het uit in onze praktijkpilot 'Precisielandbouw'. Kan het gebruik van deze technologie écht zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief betere grasopbrengst? En daarmee het bedrijfsresultaat vergroten? Wij delen de resultaten met jou.


Doel van de pilot

Drie jaar lang deden we onderzoek naar welke methoden boeren kunnen toepassen om de kwaliteit en samenstelling van gras zo optimaal mogelijk te benutten. Daarin spelen ook de wensen van de boer een grote rol. Wil je meer eiwit? Of juist droge stof?


Hoe we het gewend zijn

De meest gangbare manier om nauwkeurige informatie over de biochemische en structurele eigenschappen van gras in te winnen, is door het nemen van een grasmonster. Deze wordt vervolgens geanalyseerd in een laboratorium. Het nadeel van deze methode? Het is arbeidsintensief en tijdrovend. Daarbij duurt het transport en de analyse in Nederland minimaal 48 uur, waardoor de resultaten een vertraagd overzicht kunnen geven.

Toegepaste methoden

Met drones en sensoren, zoals weer- en bodemsensoren en multispectrale en hyperspectrale sensoren, analyseerden we het gras. Met AI werd op basis van onder andere weersvoorspellingen ingeschat wanneer het gewenste eiwitgehalte of droge stofgehalte was bereikt. Op die dag zou de boer moeten maaien. Deze maaidatum vergeleken we weer met grasmonsters die op die datum waren genomen.


Resultaten na onderzoek

Kunnen drones en artificial intelligence helpen bij het bepalen van de optimale maaidatum? Uit het onderzoek is gebleken dat de sensordata en de data van het grasmonster redelijk op één lijn liggen. Daarmee kan deze technologie wel degelijk een bijdrage leveren aan het bepalen van de juiste maaidatum.


Kans voor loonwerkers en adviesbureaus

De sensoren en drones kunnen inschatten wat de precieze maaidatum moet zijn voor meer eiwitgehalte of juist meer droge stofgehalte. De vraag is echter in hoeverre een theoretische benadering als deze werkt in de praktijk. Want eerlijk: voor veel boeren blijft het grotendeels een gevoelskwestie. Bovendien zijn de investeringskosten voor een individuele boer hoog, waardoor het rendement wordt beperkt. Maar voor loonwerkers, adviesbureaus of een groep samenwerkende boeren kan het wél een geschikt systeem zijn. Op basis van deze methode zijn adviesbureaus ook beter in staat om advies te geven aan de boer.

Meer weten?

Als De Land Bouwers vinden we het belangrijk om onderzoek te doen naar de inzet van nieuwe technologieën in de landbouw. Deze praktijkpilot heeft ons dan ook waardevolle inzichten opgeleverd. Ben jij als partij of als boer geïnteresseerd in de uitgebreide resultaten van dit onderzoek? Of naar de techniek en het systeem? Neem dan contact op met Robor Electronics via info@robor.nl of 0547 292 090.

bottom of page