top of page

Eiwitten vang-gewas vernietigen zonder glyfosaat & versnellingsagenda

Hoe kun je als boer meer geld verdienen én bijdragen aan maatschappelijke opgaven? Vanuit De Land Bouwers hebben we de laatste jaren een aantal proeftuinen uitgevoerd waarvan we de resultaten graag met jullie willen delen.


Thema’s die langskomen zijn:

  • Meer eiwit van eigen land - Meer eiwit van eigen land draagt bij aan een verder sluitende kringloop, minder aanvoer van buiten en daarmee ook minder kosten. Wil jij weten hoe je het aandeel eiwit van eigen land kan verhogen en hoe je de kunstmestgift kan verlagen? In een drietal proeven hebben we een aantal ideeën in de praktijk getest: van de inzet van Myrazonit tot het verbouwen van andere gewassen. Els Uijterlinde-Mentink en Marcel Rikmanspoel nemen ons mee in hun bevindingen. Daarbij gaan we in op de kosten, opbrengsten en milieueffecten: wat levert het de boer op in financiële zin en hoe draagt het bij aan maatschappelijke opgaven?

  • Vanggewas vernietigen zonder glyfosaat - Wat is het effect van het (mechanisch én chemisch) vernietigen van vanggewas op het beschikbaar komen van stikstof voor het volggewas? Projectleider Bob Keurentjes (ForFarmers) neemt ons mee in de resultaten van een tweejarige proef die samen met de WUR is uitgevoerd.

  • Eiwittransitie - Erik Koldewey is werkzaam als ketenregisseur Agro&Food bij de provincie Overijssel en neemt ons mee in de eiwittransitie. Hoe is de provincie hier mee bezig?

  • Versnellingsagenda De Land Bouwers - We nemen jullie mee in onze recente naamswijziging en vertellen jullie over onze plannen voor de komende jaren.

Locatie, datum en tijd

Ensink - Lemselosestraat 4, 7595 MN Weerselo Datum: Woensdag 8 maart Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Meld je aan

Ben je erbij? Meld je aan via info@delandbouwers.nl


49175 WT Versnellingsagenda De Land Bouwers_ONLINE LR
.pdf
Download PDF • 5.39MB
bottom of page