top of page

Uitnodiging informatiebijeenkomst agroforestry

Dinsdag 27 juni 2023 nodigt het Agroforestry Netwerk Overijssel je uit voor een bijeenkomst over agroforestry. De bijeenkomst is bedoeld voor agrarisch ondernemers die graag hun bedrijf willen verduurzamen door bomen te integreren op hun grond. We vertellen wat de voordelen zijn en op welke manieren je zelf aan de slag kan met het thema. Daarna gaan we in werkgroepen uiteen om wat dieper op het onderwerp in te gaan. Ten slotte nemen we een kijkje in het veld waar walnoten worden geteeld. Meld je aan! Er zitten geen kosten aan verbonden.


Wat is agroforestry?

Agroforestry is een vorm van landbouw waarbij op een perceel bomen of houtige gewassen

worden gecombineerd met akkerbouw, groente- of veeteelt. De houtige gewassen zijn bedoeld voor de productie van o.a. fruit, noten, bessen, houtproducten, bio-energie, diervoeder en allerlei andere toepassingen. Agroforestry heeft zowel ecologische, economische als landschappelijke voordelen in vergelijking met landbouw zonder bomen en/of struiken. Agroforestrysystemen kunnen in ontwerp en complexiteit enorm van elkaar verschillen. Enkele voorbeelden zijn een kippenuitloop met bomen, voederhagen voor vee, bufferstroken met hazelnootproductie of fruitbomen in strokenteelt. Een andere naam voor agroforestry is ‘Boslandbouw’.


Waarom een netwerk?

In februari 2023 is het Agroforestry Netwerk Overijssel opgericht. Initiatiefnemers VKON, Ronde Aarde, LTO Noord, Decohof, de Melkbrouwerij en Forestry Service Group hebben de

handen ineen geslagen om de toepassing van agroforestry in de provincie Overijssel te stimuleren en op te schalen. Door agrariërs en landeigenaren in Overijssel te inspireren en ondersteunen om aan de slag te gaan met het inpassen van agroforestry op het bedrijf. Het netwerk zal een brug vormen tussen agrariërs en landeigenaren enerzijds en gemeentes, provincie en de overheid.


Programma

9.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur Welkom door Wouter Krabbe, eigenaar van TwenteFruit en van een

walnotengaard

10.10 uur Korte kennismakingsronde

10.20 uur Doel van deze bijeenkomst en van het Agroforestry Netwerk Overijssel –

door Janneke Paalhaar

10.30 uur Waarom aan de slag met agroforestry op je bedrijf?

(praktijkvoorbeelden)

11.00 uur In werkgroepen uiteen voor presentatie & discussie over:

Verdienmodellen; de basis - studiegroep met geïnteresseerden/starters.

Verwaarding en afzet – studiegroep met actieve ondernemer

agroforestry

11.45 uur Hoe begin ik zelf met agroforestry (of hoe kan je je bestaande systeem

uitbreiden)?

12.00 uur Plenaire afronding, lunch en netwerken

12.30 uur Rondleiding over het terrein van TwenteFruitWat doet een werkgroep?

Ondernemers die ongeveer in dezelfde fase van de ontwikkeling van agroforestry staan (verkennend, startfase, uitvoerend, enz) nodigen we uit om deel te nemen aan een werkgroep waarin we de kennis en ervaring die van toepassing is op die specifieke fase verder gaan ontwikkelen en delen. Afhankelijk van de behoefte kan dat zijn in de vorm van een excursie, workshop, cursus of een andere vorm. 27 juni starten we met de werkgroepen, horen we waar behoefte aan is en kiezen we twee thema’s:


Werkgroep ‘verkenners’; verdienmodellen agroforestry. Hoe kunnen verschillende vormen van agroforestry een interessant verdienmodel vormen voor een agrariër. Het ogenschijnlijk nadelige effect van schaduwwerking kan ook in het voordeel werken zodra droge periodes vaker voorkomen. Daarnaast kan een betere kwaliteit van andere gewassen worden gerealiseerd en ontstaat de mogelijkheid om inkomsten te diversificeren.


Werkgroep ‘actieve ondernemers’; verwaarding en afzet. Eenmaal aan de slag met agroforestry krijg je mogelijk te maken met afzet van producten en lokale markten. Wouter is bestuurslid van de Smaakmakers Twente; een samenwerking van Twentse producenten die afzet in de regio organiseren. Ook denken we na over de meerwaarde van agroforestry op een melkveebedrijf en de marketing daarvan.


bottom of page