top of page

Uitnodiging informatiebijeenkomst Optimalisatie Landgebruik

De landbouw staat voor grote uitdagingen. Onder andere door klimaatverandering en veranderende regelgeving op het gebied van mest en milieu. Hoe gaan we het beste om met droogte en houden we het organische stofgehalte op peil? En kan de samenwerking tussen de veehouderij en de akkerbouw bijdragen aan de optimalisatie van het landgebruik en een antwoord zijn op de mestplaatsingsruimte op bedrijfsniveau? Op 25 mei willen we jullie graag hierover bijpraten.


Thema’s die langskomen zijn:

  • Water en nutriënten – Wijnand Sukkel is senior onderzoeker AgroEcologie bij Wageningen University & Research (WUR). Hij neemt ons mee in hoe je water kan vasthouden in natte perioden om dat in tijden van droogte weer te kunnen benutten. Voor de beschikbaarheid van voldoende schoon water zijn naast goede drainage ook een goede bodemstructuur en organische stofgehalte van belang. Wat betekent dat voor opbrengend vermogen en milieubelasting? Wijnand deelt zijn ervaringen die hij op de Boerderij van de Toekomst (proefboerderij) in Lelystad hiermee heeft opgedaan en hoe we daar in Twente ons voordeel mee kunnen doen.

  • Effecten van een ander bouwplan op het verdienmodel en milieu – Gerard Abbink is deskundige op het gebied van ruwvoer. Vanuit zijn betrokkenheid bij een pilot over vruchtwisseling in de Achterhoek neemt hij ons mee wat de eerste inzichten zijn ten aanzien van het opbrengend vermogen én het milieu. Hij presenteert onder andere ook de eerste resultaten van metingen van nitraatuitspoeling op diverse percelen.

  • Welke rol kan akkerbouw spelen voor een duurzame veehouderij in 2030? Martijn Buijsse is programmanager van Wageningen University & Research en laat ons zien wat de voordelen kunnen zijn van samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. Om belemmeringen weg te nemen is enkele jaren terug het Programma Samenwerking Akkerbouw – Veehouderij gestart. Daarin werken boeren, het ministerie van LNV, de RVO en de WUR nauw samen. Martijn neemt ons mee in de ervaringen die hierin zijn opgedaan. Interesse om zelf (in een pilot) ervaring op te doen? Voor enkele ondernemers is hiervoor nog de mogelijkheid. We gaan graag met je in gesprek hierover.


Locatie Café Restaurant Waaijer Hardenbergerweg 275 Langeveen Tijd 20.00 tot 22.00 uur Meld je aan Wij willen jullie vragen om je aan te melden via info@delandbouwers.nl

bottom of page