top of page

Uitnodiging kennissessie 'Bodem en Mest'

In de landbouw is bodemgezondheid belangrijk. Daarbij is mest cruciaal. De toepassing

van mest kan zowel bijdragen aan de kwaliteit en kwantiteit van de oogst. Maar welke

manier is het beste en zorgt ook voor minder milieubelasting? En hoe ziet het huidige en

toekomstig mestbeleid eruit? Daar willen we jullie graag over bijpraten op 26

september!


Thema's die langskomen

  • Mestbeleid - Harm Smit is werkzaam bij de Wageningen Universiteit als projectleider emissiereductie en mestverwaarding. Hiervoor is hij jarenlang beleidsmedewerker Mest en Milieu bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geweest. Hij neemt ons mee in het huidige mestbeleid en geeft daarnaast ook een doorkijk naar de opgaven die vanuit Brussel naar ons toekomen.

  • Regionale aanwending organische stof – Kunnen we de organische stof in de bodem verhogen door het gebruik van GFT compost? Wat zijn hier de voor en nadelen van?In een grootschalige praktijkpilot hebben we GFT compost op 200 ha akkerland in Twente ingezet als bodemverbeteraar. De praktijkpilot heeft de focus op landbouwgebieden bij de huidige en toekomstige waterwinningen zoals Hammerflier, Manderveen, Hoge Hexel Wierden, Holten en het Noordoosten van Twente. Hierbij is met name gekeken naar logistiek en het voldoen aan alle randvoorwaarden van de meststoffenregelgeving. Sjoerd Roelofs, adviseur mest en mineralen bij DLV advies, licht de resultaten van deze praktijkpilot toe.

Locatie

’t Hoogspel – Bornsestraat 1

7495 VL Ambt Delden

Datum: 26 september

Tijd: 20.00 – 22.00 uur


Aanmelden

Wij willen jullie vragen om je aan te melden via info@delandbouwers.nl.


bottom of page